Celebrity Photos

Anne Vyalitsyna Sports Illustrated 50 Years of Swim Celebration
anne vyalitsyna / 21 Feb 2014

Anne Vyalitsyna Sports Illustrated 50 Years of Swim Celebration

Anne Vyalitsyna Sports Illustrated 50 Years of Swim Celebration in New York, February 18, 2014