Celebrity Photos

Katy Perry White House appearance performance
katy perry / 02 Aug 2014

Katy Perry White House appearance performance

Katy Perry White House appearance performance in Washington DC, July 31, 2014